En mängd olika UFO-relaterade dokument från 1965 till 2008 från nationalarkiven i Storbritannien har offentliggjorts.

Den nysläppta samlingen omfattar 7000 sidor med information, med bland annat rapporter från observationer, korrespondens med allmänheten och utfrågningar i parlamentet.

Före detta UFO-experten på försvarsdepartementet, Nick Pope, beskriver dokumenten som en ”blandad påse” i en intervju med TV-kanalen Independent Television News (ITN), och syftar på felidentifieringar av allmänheten liksom rapporter från piloter, poliser och militär.

”Det finns också en del policydokument som förklarar hur de som haft ansvar för detta ämne på försvarsdepartementet har kämpat för att bli kloka på det och försökt hantera balansakten mellan allmänheten, medierna och UFO-anhängarna”, sade Pope till ITN.

”Detta är ett ämne som lockar fram stora passioner och kontroverser”, tillade han. ”Många människor tror att försvarsdepartementet faktiskt döljer information i detta ämne och att det finns en stor konspiration här.”

Ett av dokumenten innehåller en faktagenomgång som bereddes till försvarsdepartementet 1993. En icke namngiven underrättelseofficer menade att teknologi från utomjordingar borde användas om den är verklig.

”Om rapporterna accepteras som de är så existerar det maskiner som inte använder konventionella drivsystem. De har ett väldigt stort hastighetsspann och använder smygteknik”, skrev han.

”Jag menar att vi skulle kunna använda den här teknologin om den existerar.”

UFO-dokumenten kan nås här under en månad.

Översatt från engelska


Annons